Odwrócić eurosceptycyzm

Grupa Pracowników EKES-u

Grupa Pracowników zebrała się w tym miesiącu w Wiedniu, by omówić austriacką prezydencję w Radzie UE i zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy i obywatele w Europie, jak również strategie, jakie powinny przyjąć związki zawodowe, by poradzić sobie z tymi zagrożeniami.

Narasta rasizm, ksenofobia, nacjonalizm i prawicowy populizm, nasilane przez lata stosowania neoliberalnych strategii, wywołujących masowe niezadowolenie w miarę pogłębiania się nierówności i ubóstwa. Brak solidarności narodowej przekłada się na szczebel europejski, na którym państwa członkowskie korzystają z każdej okazji, by osłabić agendę społeczną dla Europy. Filar socjalny, który miał zaradzić tej sytuacji, okazał się na razie nieskuteczny i nie dysponuje ani wystarczającymi zasobami, ani adekwatnymi mechanizmami. Jednocześnie niektóre rządy krajowe otwarcie kwestionują podstawę demokracji i państwo prawa i atakują społeczeństwo obywatelskie oraz związki zawodowe.

Właśnie w tym krytycznym momencie, gdy zagrożone są prawa i poziom życia pracowników, Grupa Pracowników zebrała się w stolicy kraju sprawującego prezydencję UE, by omówić działania, które związki zawodowe mogą i powinny podjąć, by odwrócić tę sytuację, zanim będzie za późno. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Wolfgang Katzian, przewodniczący Austriackiej Federacji Związków Zawodowych ÖGB, Raimund Löw, znany dziennikarz i historyk, oraz Hannes Swoboda, były szef Grupy S&D w Parlamencie Europejskim. (ppr)