Potwierdzenie wartości europejskich

Rola społeczeństwa obywatelskiego w ochronie, promowaniu i wzmacnianiu naszego dziedzictwa wartości, w perspektywie nadchodzących europejskich wyborów

Podczas 12. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów, które odbędzie się w Atenach w dniach 22 i 23 listopada, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjrzy się wartościom europejskim jako części dziedzictwa europejskiego. W przededniu wyborów europejskich odbędą się trzy panele, w trakcie których omówione zostaną wyzwania i palące kwestie we współczesnej Europie, takie jak wielokulturowość, malejąca solidarność, narastający nacjonalizm i odchodzenie od liberalizmu oraz pytanie, co społeczeństwo obywatelskie może uczynić, aby chronić Europę, która stoi na straży swojego dziedzictwa wartości – poszanowania godności ludzkiej i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Nie można było wybrać lepszego miejsca na to seminarium niż Ateny w Grecji, gdzie filozofowie tacy jak Sokrates, Platon i Arystoteles nauczali filozofii, polityki, etyki, estetyki i wielu innych przedmiotów.