Należy zagwarantować odpowiednią ochronę socjalną wszystkim pracownikom, niezależnie od rodzaju ich stosunku pracy

Dostęp do ochrony socjalnej jest kluczowym elementem bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, jednakże dla wielu ludzi czynnych na rynku pracy w Europie, zwłaszcza dla osób zatrudnionych w ramach nowych form pracy lub działających na własny rachunek, dostęp ten jest coraz mniej adekwatny, ostrzegł Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w opinii w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zalecenia w sprawie dostępu do ochrony socjalnej

EKES zwrócił się do władz wszystkich szczebli, jak również do zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w Unii Europejskiej, by razem pracowali na rzecz przywrócenia zrównoważonego rozwoju społecznego „z myślą o szerszym celu, jakim jest stworzenie równych szans w sferze społecznej, tak by każdy miał dostęp do ochrony socjalnej na tych samych zasadach i na porównywalnych warunkach”.

„UE musi wspierać równość obywateli europejskich; istnieje także potrzeba rozmawiania o zrównoważonym rozwoju społecznym naszego społeczeństwa”, oznajmiła na sesji plenarnej sprawozdawczyni opiniiGiulia Barbucci. „Naszym zadaniem jest potwierdzenie europejskiego modelu społecznego i odbudowa zaufania do UE, a tym zwalczanie rozprzestrzeniającego się eurosceptycyzmu. Będzie to miało wpływ na przyszłość UE”.

EKES wezwał państwa członkowskie do poszukiwania rozwiązań, które umożliwiłyby finansowanie systemów zabezpieczenia społecznego w taki sposób, by nie tylko zapewnić ich stabilność, lecz nadać im bardziej inkluzywny charakter, w celu zagwarantowania dostępu do tych systemów osobom działającym w kontekście nowych stosunków pracy oraz pracującym na własny rachunek, jak również najsłabszym grupom społecznym. (ll)