Europejski model społeczny – czy stać nas na jego utrzymanie w zglobalizowanym świecie?

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Abyśmy mogli zachować skuteczność polityki społecznej, potrzebujemy sukcesu gospodarczego. Aby europejski model społeczny pozostał zrównoważony, musimy poprawić jego wydajność i zwiększyć produktywność Europy. Takie były główne wnioski z dyskusji nt. „Europejski model społeczny – czy stać nas na jego utrzymanie w zglobalizowanym świecie?”, która odbyła się 27 września 2018 r. w Sopocie.

Na Unię Europejską przypada 7% ludności globu, 20% światowego PKB i co najmniej 40% światowych wydatków publicznych na ochronę społeczną – zauważył Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców w EKES-ie. Zwrócił uwagę, że mimo to wśród mieszkańców Europy wciąż narasta poczucie wykluczenia, podobnie jak nastroje populistyczne.

Uczestnicy zgodzili się, że potrzebna jest właściwa równowaga między polityką gospodarczą i społeczną, jednak spierali się co do tego, gdzie powinien wypadać punkt tej równowagi. Dla Markusa Beyrera z BusinessEurope priorytetem pozostaje pobudzanie konkurencyjności. Siła europejskiego modelu społecznego tkwi jego zdaniem w różnorodności rozwiązań przyjętych w poszczególnych krajach i takie podejście należałoby utrzymać.

Prawa gospodarcze, socjalne i środowiskowe powinny mieć takie samo znaczenie. Prawa socjalne to też prawa człowieka – podkreśliła Katarzyna Gardaphadze z OBWE.

Maciej Witucki, prezes rady nadzorczej polskiej firmy Work Service, przypomniał zebranym, że aby móc finansować systemy zabezpieczenia społecznego, musimy opodatkować przedsiębiorstwa i pracowników, natomiast żeby zapewniać miejsca pracy, trzeba odpowiednio kształcić ludzi.

Europejskiego modelu społecznego nie należy postrzegać jako koszt, lecz jako inwestycję. Istnieje potrzeba prawdziwego dialogu społecznego, aby przezwyciężyć nieufność między pracownikami, pracodawcami i państwem – zaznaczyła Dorota Gardias z Forum Związków Zawodowych.

Hans-Peter Klös z kolońskiego Instytutu Badań Ekonomicznych (IW) podkreślił, że europejski model społeczny trudno będzie zachować bez zwiększenia produktywności Europy.

Dyskusję przeprowadzono podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan. (jl)