Europejska inicjatywa obywatelska „Minority SafePack” w EKES-ie

Na sesji plenarnej Komitetu w dniu 20 września organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej (ECI) „Minority SafePack” przedstawili swój wniosek, którego celem jest poprawa ochrony mniejszości narodowych i językowych w Europie.

Zwolennicy tej piątej uwieńczonej sukcesem ECI, których reprezentował Loránt Vincze, podziękowali EKES-owi za to, że jako pierwsza instytucja UE zaoferował tej inicjatywie platformę do dyskusji. 

Inicjatorzy uważają, że prawa mniejszości narodowych i językowych nie zawsze są respektowane i w wielu przypadkach języki i kultury mniejszości są wręcz zagrożone.

W swoim wystąpieniu Loránt Vincze skrytykował także ECI jako instrument, stwierdzając, że jest nadmiernie skomplikowana i droga dla zwykłych obywateli. Jest to od lat główny zarzut EKES-u, co ostatecznie przekonało Komisję, że przegląd tego ważnego instrumentu uczestnictwa obywateli na szczeblu UE jest niezbędny. Przegląd ten jest obecnie przygotowywany. Komisja, Parlament i Rada już rozpoczęły oficjalne konsultacje.

Organizatorzy nie podjęli jeszcze decyzji o momencie oficjalnego przedłożenia inicjatywy Komisji. Loránt Vincze wyjaśnił, że ponieważ nie są związani żadnym terminem, chcieliby najpierw określić, na drodze spotkań z decydentami UE wysokiego szczebla, jaki może być maksymalny wynik inicjatywy.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier, który w trakcie swojej kadencji skupia się między innymi na dziedzictwie kulturowym Europy, uznał duże powodzenie inicjatywy i stwierdził, że jest to dowód na to, iż obywatele europejscy mogą budować przyszłość Europy, pod warunkiem że będą działać razem i przemawiać jednym głosem.