Zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami zwiększyłoby PKB Europy o 16 mld EUR

Przepaść cyfrowa między kobietami a mężczyznami jest konsekwencją dyskryminacji wobec kobiet, która zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie. EKES zaleca podejście wielopoziomowe oraz całościowe strategie dotyczące różnych przyczyn nierówności.

„Główna dziedzina polityki wymagająca interwencji to system edukacji. Musimy stawić czoła stereotypom kulturowym i również językowym, a mamy wszyscy wpływ szczególnie na ten drugi obszar – twierdzi Giulia Barbucci. – Dziewczętom (i chłopcom) należy zaoferować różne wzorce do naśladowania. Mamy XXI wiek i najwyższy czas, żebyśmy zajęli się stereotypami dotyczącymi płci u ich najgłębszych źródeł społecznych i kulturowych”.

Musimy zapewnić wszystkim umiejętności cyfrowe i edukację, a nauczyciele i osoby prowadzące szkolenia muszą znać technologie informatyczne i komunikacyjne.

Należy zwiększać zainteresowanie dziewcząt naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką (naukami STEM), na przykład poprzez przedstawianie cyfrowych żeńskich wzorców do naśladowania i postaci kobiet w biznesie, które odniosły sukces, jak również poprzez prezentowanie możliwości sukcesu zawodowego dostępnych dzięki lepszej znajomości przedmiotów STEM. Jest to tym bardziej niezbędne, że rośnie znaczenie kształcenia opartego na technologiach ICT, umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz przekrojowych, cyfrowych i umiejętności miękkich, takich jak empatia, kreatywność i rozwiązywanie złożonych problemów, które są najczęściej przypisywane kobietom.

Uczenie się przez całe życie jest niezbędne, by zapobiegać wykluczeniu z rynku pracy. Ten element jest szczególnie istotny w przypadku kobiet. Kluczową rolę odgrywają tu partnerzy społeczni. „Partnerzy społeczni ogólnie muszą odgrywać zasadniczą rolę w zagwarantowaniu sprawiedliwych warunków pracy i dostępu do ochrony socjalnej. Jest to również konieczne w odniesieniu do tzw. gospodarki fuch” – stwierdziła Giulia Barbucci. (sma)