Nowy wniosek Komisji w sprawie rynku cyfrowego zapewni ochronę MŚP

Nowe rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku cyfrowego przedstawione przez Komisję Europejską zapewni ochronę nie tylko konsumentom handlu elektronicznego, ale także – po raz pierwszy – MŚP. Przedsiębiorstwa działające w ramach platform cyfrowych i wyszukiwarek będą mogły rozwiązywać ewentualne konflikty na drodze pozasądowej. Postępy te podkreślono w opinii opracowanej przez Marca Vezzaniego i przyjętej na sesji plenarnej EKES-u w dniu 19 września 2018 r.

Zgodnie z analizą Komisji niemal połowa europejskich przedsiębiorstw działających na platformach cyfrowych napotyka problemy. W 38% przypadków problemów wynikających ze stosunków umownych nie udaje się rozwiązać, a w 26% przypadków rozwiązywane są one z trudnością. Jak dotąd prawodawstwo europejskie skupiało się na określaniu stosunków między przedsiębiorstwami a konsumentami w ramach handlu elektronicznego (B2C). Natomiast nigdy nie podjęto skutecznie kwestii stosunków między przedsiębiorstwami a platformami internetowymi (B2B).

Dlatego też, aby zwiększyć uczciwość i przejrzystość, w przeglądzie strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego Komisja postanowiła uwzględnić relacje biznesowe między MŚP a platformami internetowymi. Z zadowoleniem przyjmujemy wniosek Komisji jako pierwszą próbę uregulowania stosunków B2B w dziedzinie handlu elektronicznego i dążenie do ochrony użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego stwierdził Marco Vezzani. Jednak to jedno rozporządzenie nie rozwiąże wszystkich problemów jednolitego rynku cyfrowego – dodał. Globalni gracze i użytkownicy biznesowi, a zwłaszcza MŚP, nie mają takiej samej siły na tym bardzo dynamicznym i złożonym rynku. Komisja powinna wytyczyć jasne granice i określić stosunki między podmiotami oraz zwalczać nadużywanie pozycji dominującej. (mp)