EKES apeluje o obowiązkowe środki dotyczące platform internetowych w celu przeciwdziałania dezinformacji

Społeczne platformy medialne powinny mieć charakter bardziej odpowiedzialny i przestrzegać surowych zasad. Komitet zgadza się z Komisją Europejską, że stanowiłoby to ogromny krok naprzód w przeciwdziałaniu dezinformacji. Jednak we wniosku Komisji brak praktycznych kroków na rzecz osiągnięcia tych celów. W opinii sporządzonej przez Martina Sieckera i przyjętej na sesji plenarnej EKES-u w dniu 19 września 2018 r. EKES wzywa Komisję do zatwierdzenia obowiązkowych środków.

Nasilenie zorganizowanej dezinformacji ze strony różnych podmiotów państwowych i niepaństwowych stanowi poważne zagrożenia dla demokracji, gdyż właściwe funkcjonowanie systemu demokratycznego opiera się na dobrze poinformowanych obywatelach, którzy podejmują decyzje na podstawie wiarygodnych faktów i opinii, którym mogą zaufać.

Jednym z głównych problemów związanych z dezinformacją jest brak możliwości sprawdzenia tożsamości źródeł w internecie. Ponadto osoby i organizacje działające w cyberprzestrzeni w złej wierze korzystają z fałszywej tożsamości. „Technologia nie jest dobra ani zła, jednak może być wykorzystywana w dobry lub zły sposób. Zależy, kto się tym zajmuje – stwierdził Martin Siecker. Dlatego właśnie musimy zwalczać dezinformację na tej samej podstawie i wykorzystać potencjał nowych technologii w celu informowania obywateli bezpiecznie i prawidłowo” – zakończył. (mp)