#JubelFestival – członkowie EKES-u dyskutują o nowych pomysłach dotyczących przyszłości Europy

W sobotę 22 września 2018 r. w parku Leopolda w Brukseli odbył się Jubel Festival – pierwszy belgijski festiwal poświęcony demokracji europejskiej – który pozwolił na wymianę poglądów i stanowił okazję do uczenia się. Członkowie EKES-u Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert i Daniel Mareels poprowadzili debatę na temat przyszłości Europy, która miała szczególnie aktualny wydźwięk wobec zbliżających się wyborów europejskich.

Setki uczestników dyskutowały o sytuacji Unii Europejskiej i dzieliły się swoimi pomysłami co do tego, jak powinna wyglądać Europa. Osoby te, bez względu na wiek, wykształcenie i pochodzenie, postanowiły wykorzystać festiwal demokracji europejskiej, aby ze sobą porozmawiać, zainspirować się wzajemnie i wymienić poglądy z europejskimi przywódcami politycznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i specjalistami.

Członkowie EKES-u jednomyślnie podkreślali, że wobec zbliżających się wyborów europejskich nie ma czasu do stracenia, jeżeli chodzi o spełnienie obietnic. Skupili się przy tym na trzech kluczowych kwestiach:

  • tworzenie zrównoważonej i inkluzywnej Europy (jednolity rynek cyfrowy, unia bankowa, filar praw socjalnych, unia energetyczna);
  • zarządzanie migracją z uwzględnieniem zasad solidarności i praworządności, które leżą u podstaw wszelkich trwałych kompromisów;
  • przywrócenie obywatelom centralnego miejsca w Unii Europejskiej, by umożliwić im osiągnięcie wyższego poziomu życia. (mp)