EKES popiera propozycje Komisji w sprawie inwestowania w inteligentną, bezpieczną i zrównoważoną mobilność

Na sesji plenarnej EKES-u 20 września 2018 r. przewodniczący EKES-u Luca Jahier i europejska komisarz ds. transportu Violeta Bulc wzięli udział w ożywionej debacie dotyczącej mobilności. Głównym przedmiotem debaty były odpowiednie ramy regulacyjne dotyczące sprawnie funkcjonującego jednolitego europejskiego obszaru transportu, cyfryzacja techniki transportu lądowego, lepsza interoperacyjność różnych systemów elektronicznych opłat drogowych oraz inwestycje w czystą energię elektryczną.

Trzeci pakiet na rzecz mobilności został opublikowany w maju 2018 r. i jest dokończeniem ambitnego planu Komisji dotyczącego modernizacji mobilności. EKES omówi i przyjmie swoje opinie na ten temat na sesji plenarnej w październiku.

EKES uważnie śledził wszystkie pakiety w sprawie mobilności i aktywnie przyczyniał się do kreowania nowej polityki, stwierdził Luca Jahier. Cieszymy się, że Komisja przedsięwzięła działania w ramach inicjatywy „Europa w ruchu“ w celu gruntownej modernizacji europejskiej mobilności i transportu. Popieramy trzeci pakiet na rzecz mobilności. Łączymy siły, by inwestować w zrównoważoną, bezpieczną i inteligentną mobilność.

Violeta Bulc podkreśliła, że trzy pakiety na rzecz mobilności odzwierciedlają wizję Komisji Europejskiej opartą na dekarbonizacji, cyfryzacji, inwestycjach i innowacji. Stwierdziła: naszym celem jest zapewnienie bezpiecznej, czystej i skutecznej mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu, na koniec dodając, że w zamyśle trzeci pakiet na rzecz mobilności ma zapewnić bezpieczną mobilność wraz z zerową liczbą ofiar śmiertelnych, czystą mobilność wraz z zerowym zanieczyszczeniem oraz autonomiczną mobilność wraz z zerową ilością papieru. (mp)