Na konferencji EKES-u apeluje się o prawdziwe zaangażowanie na rzecz ambitnej polityki spójności po 2020 r.

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące polityki spójności po 2020 r. zawierają wiele pozytywnych aspektów, lecz nie sięgają wystarczająco daleko. Budżet polityki spójności, który jest o 10 % mniejszy od poprzedniego, nie wystarczy do zaspokojenia potrzeb obecnego programu politycznego i środowiska. W związku z wyzwaniami stojącymi przed UE konieczne jest osiągnięcie przed wyborami europejskimi w 2019 r. ostatecznego porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027.

Tak brzmią niektóre z głównych wniosków z konferencji zorganizowanej ostatnio przez EKES w związku z przygotowaniem kilku opinii w sprawie pakietu środków Komisji na rzecz spójności, który został przedstawiony wraz z propozycjami w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF).

Podczas konferencji podkreślono, że potrzebne jest prawdziwe zaangażowanie na rzecz rozwoju regionalnego i polityki spójności. W kluczowym momencie dla przyszłości UE ambitna polityka może się znacznie przyczynić do pokonania rosnącego eurosceptycyzmu i sprostania innym wyzwaniom politycznym i społeczno-gospodarczym, co jest korzystne dla życia codziennego obywateli i ma wpływ na postrzeganie polityki UE. To przede wszystkim jasna strategia i odpowiednie przepisy budżetowe powinny odzwierciedlać prawdziwe zaangażowanie. By być skuteczne i spełniać oczekiwania obywateli, powinny być dostosowane do sytuacji politycznej. Większość uczestników była zdania, że należy przynajmniej utrzymać przepisy budżetowe z wcześniejszych WRF dotyczące polityki spójności. W tym względzie na szwank narażona jest wiarygodność UE.

Prelegenci zwrócili również uwagę, że niezbędne jest zachowanie poziomu współfinansowania, by zapewnić wszystkim beneficjentom dostępność funduszy.

Opinie EKES-u w sprawie pakietu środków Komisji na rzecz spójności zostaną poddane pod głosowanie na sesji plenarnej we wrześniu i październiku 2018 r. (jk)