Wiele mówi się o zmianie klimatu, a młodzież na całym świecie mobilizuje się, by ratować naszą planetę. EKES przyłącza się do tych działań i zwraca się do uczestników dorocznej młodzieżowej sesji plenarnej pod hasłem o zaproponowanie najlepszego sposobu ochrony naszej planety.

W dniach 19–20 marca 2020 r. przedstawiciele 33 szkół z 28 państw członkowskich UE i 5 krajów kandydujących przyjadą do Brukseli, by symulować obrady .

Dzięki temu Komitet zapozna się z pomysłami uczniów na przezwyciężenie obecnego kryzysu klimatycznego. Zalecenia opracowane w trakcie negocjacji zostaną przedłożone międzynarodowym decydentom kształtującym politykę ochrony środowiska i będą omawiane w nadchodzącym roku na konferencjach w całej Europie. Podczas imprezy uczniowie nawiążą również kontakt z międzynarodowymi organizacjami młodzieżowymi, które pomogą im przełożyć zalecenia na praktyczne działania i sprawić, by ich głos był słyszalny.

Dokładny opis wydarzenia można zaleźć na naszej stronie internetowej.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 18 listopada 2019 r.(ch)