EKES od wewnątrz – sprawozdanie z działalności za rok 2017

Każdy, kto poszukuje syntezy działań i osiągnięć EKES-u w 2017 r., powinien przejrzeć tę broszurę – krótszą, skondensowaną wersję pełnego rocznego sprawozdania z działalności EKES-u, adresowaną zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do instytucji.

Kto prosił EKES o poradę w 2017 r.? Jakie były tematy prac EKES-u? Jakie były jego główne osiągnięcia? Kto był kim i kto się czym zajmował w EKES-ie w 2017 r.? Ile kosztowało funkcjonowanie EKES-u? Wszystkie te informacje – i dużo więcej – znaleźć można w tej uproszczonej, przyjaznej czytelnikowi publikacji.

Broszura, wzbogacona infografikami, materiałami wizualnymi i zdjęciami, dostępna jest językach FR, EN, DE, ES, IT i PL, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej na stronie: https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/le-cese-vu-de-linterieur-rapport-annuel-dactivite-2017.

Egzemplarze papierowe można uzyskać pod adresem: vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)