Deklaracja Luki Jahiera, przewodniczącego EKES-u, oraz Isabel Caño, wiceprzewodniczącej ds. komunikacji w sprawie tragicznych pożarów w Grecji

Deklaracja Luki Jahiera, przewodniczącego EKES-u, oraz Isabel Caño, wiceprzewodniczącej ds. komunikacji w sprawie tragicznych pożarów w Grecji

W imieniu członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pragniemy zapewnić greckich obywateli o naszej pełnej solidarności.

Myślami jesteśmy z ofiarami i rodzinami, które opłakują straty doznane w tej tragedii.

Stanowczo wzywamy Unię Europejską do przedsięwzięcia wszystkich możliwych środków w celu wsparcia rządu greckiego w reagowaniu na tę klęskę żywiołową.

Podobnie jak katastrofy dotykające inne kraje w Europie jest to konsekwencja zmiany klimatu i tym samym jasne ostrzeżenie.

Na wniosek Komisji Europejskiej EKES opracowuje obecnie opinię w sprawie klęsk żywiołowych. Nosi ona tytuł „Wzmocnienie unijnego reagowania na potrzeby ochrony ludności – rescEU” i zostanie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej Komitetu w październiku.

Ponownie potwierdzamy naszą determinację, by przeciwdziałać zmianie klimatu, i apelujemy o ukierunkowane środki, które zostałyby wdrożone na szczeblu krajowym i europejskim w celu ochrony środowiska zgodnie z porozumieniami paryskimi.