Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018: kandydatury można nadsyłać przez całe lato

Organizacje i osoby indywidualne zaangażowane w promowanie europejskiej kultury i dziedzictwa mają jeszcze czas, by ubiegać się o tegoroczną Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, by podnieść swój prestiż i dostać zastrzyk gotówki umożliwiający finansowanie przyszłych projektów.

Potencjalni kandydaci mogą nadsyłać swoje kandydatury do 7 września. Nagroda jest przeznaczona dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i osób indywidualnych uczestniczących w:

  • podnoszeniu świadomości na temat wielu aspektów i bogactwa tożsamości europejskich;
  • wykorzystaniu pełnego potencjału bogactwa kulturowego Europy;
  • ułatwianiu dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego;
  • promowaniu wartości europejskich, takich jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Całkowita kwota 50 tys. EUR zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom.

O nagrodę mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, a także osoby indywidualne, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim.

Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już dziesiąty rok, ma doceniać i wspierać te konkretne inicjatywy i dokonania organizacji lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w promowanie wspólnych wartości przyczyniających się do spójności i integracji europejskiej. W 2017 r. głównym tematem nagrody było wysokiej jakości zatrudnienie i przedsiębiorczość.

Pełną listę wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć tutaj. (dm)