Praca 4.0 stawia największe wyzwania tam, gdzie partnerzy społeczni są najsłabsi

Grupa Pracowników EKES-u

Badanie Grupy Pracowników EKES-u dotyczące krajowych strategii w ramach Praca 4.0 pokazuje, że udział partnerów społecznych jest niezbędny i że pracownicy są najbardziej poszkodowani tam, gdzie negocjacje zbiorowe stały się mniej powszechne.

Tempo transformacji cyfrowej i wyzwania związane z uregulowaniem kwestii zatrudnienia i jego jakością wymagają kompleksowych rozwiązań politycznych. OECD szacuje, że 14% miejsc pracy zagrożonych jest w dużym stopniu automatyzacją i że w ciągu następnych 15–20 lat 31% miejsc pracy ulegnie poważnym zmianom.

Wnioski z badania wskazują na duże zapotrzebowanie na wyżej wykwalifikowanych pracowników, a także na przyszły spadek liczby miejsc pracy wymagających średnich kwalifikacji i oferujących średnie dochody, czyli innymi słowy – na większe nierówności.

Badanie dotyczy ustaleń MOP w sprawie gospodarki platform, wedle których upadek negocjacji zbiorowych w niektórych krajach doprowadził do luk czy też szarych stref prawa będących podatnym gruntem pod rozwój niestandardowych warunków pracy niskiej jakości.

W badaniu pt. „Przegląd krajowych strategii w ramach Praca 4.0 – spójna analiza roli partnerów społecznych” apeluje się o:

  • pogłębienie dialogu społecznego za pomocą bezpośredniego udziału partnerów społecznych w kształtowaniu sprawiedliwego procesu transformacji cyfrowej w celu zapewnienia wysokiej jakości zatrudnienia i godziwych wynagrodzeń;
  • powszechne systemy ochrony socjalnej;
  • zaktualizowane normy bezpieczeństwa i higieny pracy z myślą o nowych technologiach;
  • antycypowanie tworzenia miejsc pracy oraz
  • opracowanie programów szkoleniowych.

Badanie zostanie oficjalnie przedstawione i omówione w dniu 18 października 2018 r. na wydarzeniu z udziałem Grupy Pracowników. (prp)