Opodatkowaniem działalności cyfrowej trzeba się zająć na szczeblu światowym

Digital tax

W niedawno przyjętym sprawozdaniu EKES stwierdza, że wszelkie rozwiązania dotyczące opodatkowania cyfrowych modeli biznesowych proponowane dla szczebla UE muszą być zgodne ze wspólną międzynarodową praktyką opodatkowania osób prawnych i z umowami w tym względzie. Celem pakietu legislacyjnego Komisji jest jednak opodatkowanie raczej przychodów przedsiębiorstw, a nie ich zysków, a także nakładanie podatku w miejscu, w którym odbywa się sprzedaż, a nie w miejscu, w którym dochodzi do tworzenia wartości.

Zdaniem EKES-u to podejście może zagrozić integralności jednolitego rynku UE oraz prowadzić do podwójnego opodatkowania. Może wzrosnąć złożoność międzynarodowych systemów podatkowych i tym samym niepewność dla inwestorów. Wziąwszy pod uwagę te obawy, EKES apeluje, by Komisja przeprowadziła uzupełniającą ocenę skutków na temat proponowanych środków.

W swym sprawozdaniu stwierdza, że bardzo istotne jest opracowanie nowych zasad przypisywania zysków przedsiębiorstw z działalności cyfrowej danemu krajowi UE i ich opodatkowania. Przedsiębiorstwa cyfrowe powinny wnosić wkład w finanse publiczne podobnie jak tradycyjne przedsiębiorstwa i ponosić część obciążeń podatkowych potrzebnych do finansowania usług publicznych, lecz wszelkie rozwiązania powinny być sprawiedliwe i oparte na konsensusie i stwarzać równe szanse dla gospodarek UE.

Pomimo swych obaw EKES postrzega inicjatywy Komisji w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej jako krok we właściwym kierunku i przyjmuje z zadowoleniem jej ambicję, by znaleźć globalne rozwiązanie. Komisja zainicjowała międzynarodową debatę. Obecnie bardzo istotne jest, by państwa członkowskie osiągnęły wspólne stanowisko i poczyniły postępy w bieżącej dyskusji, tak by opracować niezbędne rozwiązanie globalne na szczeblu OECD. (jk)