Młodzi afrykańscy przedsiębiorcy motorem rozwoju gospodarczego i społecznego

Sieć podmiotów gospodarczych i społecznych UE–Afryka uważa, że młodzi ludzie w Afryce są główną siłą napędową rozwoju gospodarczego i społecznego w Afryce. Coroczne posiedzenie sieci zostało poświęcone młodym ludziom w Afryce, którzy są motorem rozwoju gospodarczego i których w największym stopniu dotyczy migracja.

W swej deklaracji końcowej uczestnicy stwierdzili: zadaniem społeczeństwa obywatelskiego w Afryce jest wnoszenie uporządkowanego, regularnego wkładu w strategię UE–Afryka oraz podkreślanie potrzeby udziału społeczeństwa obywatelskiego w odpowiednich platformach w celu przedstawienia organom politycznym zaleceń w sprawie dobrych rządów i uczestnictwa obywateli.

O swych sukcesach opowiedzieli młodzi afrykańscy przedsiębiorcy z Burkina Faso, Kenii, Królestwa Suazi i Madagaskaru reprezentujący różnorodność geograficzną Afryki. W ten sposób pokazali, jak bardzo energiczni i przedsiębiorczy są młodzi ludzie w Afryce i jak mogą zachęcać i inspirować do działania ludzi w całej Afryce i Europie.  Mamy rozwój gospodarczy. Potrzebujemy narzędzi, nie funduszy europejskich. Musimy lepiej sobie radzić w Afryce, bo w przeciwnym razie wszyscy przyjedziemy do Europy – powiedział Fahiz Diallo, młody przedsiębiorca z Burkina Faso, który prowadzi firmę produkującą prefabrykowane moduły konstrukcyjne.

Wnioski z posiedzenia zostaną wysłane do instytucji i władz politycznych UE i Afryki jako wkład podmiotów niepaństwowych w stosunki UE–Afryka.