By zmniejszyć liczbę kredytów zagrożonych, pilnie potrzebnych jest więcej środków

NPLs

EKES przyjmuje z zadowoleniem przedstawione przez Komisję Europejską propozycje dotyczące kredytów zagrożonych. Chociaż Komitet proponuje sporządzenie oceny skutków dotyczącej proponowanego rozporządzenia, uważa, że wnioski przyczynią się do wzmocnienia UGW i urzeczywistnienia unii bankowej.

Na szczeblu UE potrzebne są dodatkowe środki w celu zmniejszenia ilości kredytów zagrożonych i zapobieżenia ich akumulacji. Istotne jest również usunięcie zagrożonych długów z bilansów instytucji finansowych, by uniknąć w przyszłości konsekwencji nadmiernego zadłużenia i umożliwić bankom skupienie się na udzielaniu kredytów przedsiębiorstwom i obywatelom. Instytucje kredytowe powinny w przyszłości zapewnić odpowiedzialne udzielanie kredytów.

W opinii EKES-u dotyczącej wniosków Komisji kwestionuje się uniwersalne podejście i harmonogram tworzenia rezerw z tytułu nowych kredytów zagrożonych w ramach proponowanych obowiązkowych mechanizmów ochronnych. Zastosowanie mechanizmów ochronnych powinno uwzględniać różnice w krajowym prawie cywilnym oraz w długości postępowań w sądach cywilnych. Proponowany harmonogram mógłby zmusić banki do szybkiej sprzedaży nowych kredytów zagrożonych, co byłoby utrudnieniem dla zainteresowanych przedsiębiorstw.

Zaleca się zatem ocenę potencjalnego wpływu proponowanego rozporządzenia na banki, na przenoszenie kredytów na gospodarstwa domowe, na MŚP i na wzrost PKB, by się przekonać, czy proponowane rozporządzenie jest stosowne i skuteczne.

Wnioski Komisji zachęcają do rozwoju rynków wtórnych dla kredytów zagrożonych. EKES uważa, że organy regulacyjne nie powinny zachęcać do sprzedaży kredytów zagrożonych z powodu ryzyka ich sprzedaży na rynkach wtórnych po niższej cenie od wartości, którą mogą osiągnąć za pomocą odzyskania w bankach. (jk)