Niedopasowanie umiejętności: tracimy miliony a stracimy jeszcze więcej!

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Nowe badanie zlecone przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) pokazuje, że gospodarka europejska traci co roku ponad 2% swojej wydajności z powodu niedopasowania umiejętności. Przekłada się to na utratę 80 centów na godzinę pracy. Sytuacja ulegnie tylko pogorszeniu, jeśli nie podejmiemy reform.

Według badania przedsiębiorstwa w większości państw UE odnotowują coraz większe niedobory pracowników o odpowiednich umiejętnościach. W niektórych zawodach, takich jak specjaliści ICT, lekarze, specjaliści nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz nauczyciele, pielęgniarze i położne, jego skutki są już poważne. Brakuje także pracowników ze średnim poziomem umiejętności, takich jak kierowcy ciężarówek, kucharze czy spawacze.

Wśród konsekwencji wymienić można dodatkowe wydatki na szkolenie pracowników, utratę konkurencyjności i spowolnienie procesów rekrutacji. Ponad 70% przedsiębiorstw prowadzących działalność zawodową, naukową lub techniczną oraz 67% przedsiębiorstw w dziedzinie ICT przyznało, że niedopasowanie umiejętności ma poważny wpływ na ich politykę dotyczącą zasobów ludzkich.

Zdaniem badanych przedsiębiorstw głównym powodem niedopasowania umiejętności są niedostateczne zachęty do uczenia się przez całe życie i nabywania bądź zmiany kwalifikacji. Sytuacja ta dotyka w największym stopniu osób poniżej 24 roku życia i powyżej 65 lat. Najmniej podatne są osoby w przedziale wiekowym 40–54.

Skuteczne kształcenie i szkolenie zawodowe, poszerzenie oferty uczenia się przez całe życie oraz sprawne pośrednictwo pracy są niezbędne do zlikwidowania tych rozbieżności. Znaczenie przypada tu również poprawie oceny umiejętności, aby móc z wyprzedzeniem wskazać umiejętności, jakie będą potrzebne w przyszłości.

Powolna reforma edukacji, nadmiernie drobiazgowe regulacje rynku pracy, zbyt wysokie opodatkowanie pracy i arbitralne mechanizmy ustalania wynagrodzenia to związane z polityką czynniki prowadzące do niedopasowania. Zmiana musi być wprowadzana zarówno przez władze krajowe i lokalne, jak i zainteresowane podmioty, a mianowicie ośrodki edukacyjne, pracodawców i samych pracowników.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Grupy Pracodawców w EKES-ie można pobrać pod adresem http://europa.eu/!dM96Ft. (jl)