Stop prywatyzacji wody, mówi EKES

EKES uważa, że zaktualizowana dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej – w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” – powinna opierać się na wytycznych WHO. Powinna obejmować prawo człowieka do dostępu do wody. W opinii Dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej EKES wzywa do zaprzestania prywatyzacji wody i apeluje o środki motywujące ludzi do rozważnego korzystania z tego ograniczonego zasobu. Komitet pragnie również, by antycypowano ewentualne problemy związane z produkcją wody mineralnej.

EKES żałuje, że we wniosku Komisji nie uznano wyraźnie powszechnego prawa do dostępu do wody pitnej i infrastruktury sanitarnej, o co apelowano w inicjatywie obywatelskiej i w celach zrównoważonego rozwoju. Dobrym rozwiązaniem mógłby być model WHO oparty na minimalnej ilości wody dziennie na osobę.

„Woda pitna jest dobrem podstawowym, o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia, dobrostanu i godności każdego człowieka, a także o kluczowym znaczeniu dla działalności gospodarczej i produkcyjnej, zatem nie może dalej podlegać prywatyzacji”, stwierdził Gerardo Larghi, sprawozdawca opinii.

Należy wprowadzić odpowiednie środki skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i do przemysłu i rolnictwa, aby zniechęcać do niewspółmiernego zużycia wody.

Spodziewane negatywne skutki dla producentów wody mineralnej można by łagodzić podejmowanymi z wyprzedzeniem środkami, takimi jak restrukturyzacja przemysłu lub przekwalifikowanie pracowników. (sma)