EKES wzywa austriacką prezydencję UE do wykorzystania pozycji i wzmocnienia jedności europejskiej

Migracja była jednym z głównych tematów podczas prezentacji programu prezydencji austriackiej, której dokonał austriacki minister ds. UE, sztuki, kultury i mediów Gernot Blümel przedstawił na sesji plenarnej EKES-u 11 lipca.

ƒ„Unia może ponieść porażkę w kwestii migracji, Schengen czy podstawowych wartości. Zamiast Europy, która chroni, powinniśmy dążyć do Europy, która chroni, promuje i dzieli się”, powiedział przewodniczący EKES-u Luca Jahier.

Gabriele Bischoff, przewodnicząca Grupy Pracowników, stwierdziła, że pracownicy popierają inną koncepcję Europy, która chroni. „Obywatele muszą mieć pewność, że Europa jest w stanie zagwarantować ich prawa i swobody, zwłaszcza w obecnych czasach spadku zaufania do UE”, powiedziała.

Arno Metzler, przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy”, stwierdził: „Mam nadzieję, że prezydencja austriacka będzie bronić ludzi i umożliwi nam wspólne działania. Migracja to tylko jeden z tematów. Musimy też wspólnie dążyć do uregulowania takich kwestii jak handel elektroniczny, wolny handel, aktywność obywatelska i wieloletnie ramy finansowe”.

Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, podkreślił, że Europa to również wartości, które są niepodważalne. „Europa nadal znajduje się na rozdrożu”, stwierdził. Musimy mieć jasność co do kierunku, w którym pragniemy podążać. Osłabienie strefy Schengen miałoby katastrofalne skutki dla przedsiębiorstw i wszystkich obywateli”.

Gernot Blümel bronił planowanych ośrodków migracyjnych poza Europą. „Póki istnieje możliwość dostania się na statek, który może stanowić bramę do Europy, ludzie będą nadal ginąć na Morzu Śródziemnym”, powiedział. (sma)