O społecznie i etycznie odpowiedzialną transformację cyfrową

Transformacja cyfrowa w UE powinna opierać się na poszanowaniu wartości europejskich i bardziej rozbudowanej polityce społecznej, tak by nikt nie został pominięty. Na lipcowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) stwierdził, że całe społeczeństwo europejskie – pracownicy, przedsiębiorstwa i ogół obywateli – powinni móc korzystać z ogromnego potencjału, jaki niosą nowe technologie.

W swojej opinii „Koncepcje UE dotyczące zarządzania przemianami w cyfrowym świecie pracy” na wniosek austriackiej prezydencji UE Komitet wymienia szereg działań, na które UE powinna położyć nacisk, by w pełni umożliwić czerpanie korzyści z cyfryzacji. Do tych priorytetów należą podnoszenie kwalifikacji europejskich pracowników, wzmacnianie systemów zabezpieczenia społecznego i zapewnianie różnorodności w miejscu pracy, tak by np. praca w sektorach cyfrowych nie była już zdominowana przez mężczyzn.

EKES przestrzega jednak, że inwestycje w polityki społeczne stanowią zaledwie 0,3% całkowitych wydatków w UE, i twierdzi, że należałoby je zwiększyć.

Deklarując ponownie swoje poparcie dla podejścia do cyfryzacji opartego na kontroli człowieka nad maszyną, EKES zachęca do rozwoju społecznie odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, która służyłaby wspólnemu dobru.

Nieprzejrzystość działania algorytmów i sposób, w jaki dokonują one wyborów wymykających się spod kontroli człowieka, stanowią dla UE wielkie wyzwania oraz stawiają zasadnicze pytania dotyczące społeczeństwa, w którym chcemy żyć, podsumowuje. (ll)