Osiągnięcia EKES-u w 2018 r. – patrząc wstecz, patrząc w przyszłość

W broszurze pt. „Osiągnięcia EKES-u w 2018 r. – patrząc wstecz, patrząc w przyszłość” omówiono niektóre najważniejsze działania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 2018 r.

Zaprezentowano w niej nie tylko nieustanne wysiłki EKES-u, by sprostać zadaniom, które powierzono mu ponad 60 lat temu, ale roztoczono także wizję przyszłości i przedstawiono wnioski z przeszłości, które pozwolą Komitetowi pozostać zdecydowanym i aktywnym orędownikiem społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Broszurę w wersji angielskiej można pobrać ze strony internetowej EKES-u. Wkrótce będzie ona również dostępna w innych językach (francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim i niderlandzkim). (as).