EKES wzywa do podjęcia działań na szczeblu europejskim, by zapewnić partycypacyjny rozwój technologii łańcucha bloków

Technologie łańcucha bloków i rozproszonego rejestru (DLT), wiązane pierwotnie z kryptowalutami, są w istocie bardzo uniwersalne i mogą być z pożytkiem stosowane w gospodarce społecznej. Ważne jest jednak, aby je odpowiednio uregulować i ukierunkować na przynoszenie korzyści wszystkim, umożliwiając uczestnictwo każdemu – stwierdza EKES w sprawozdaniu ogłoszonym na lipcowej sesji plenarnej.

EKES opracował długą listę możliwych zastosowań obu tych technologii, które mogłyby być bardzo interesujące dla przedsiębiorstw gospodarki społecznej. Obejmują one: identyfikację darowizn i gromadzenia funduszy, usprawnienie zarządzania organizacjami gospodarki społecznej, uwierzytelnianie działalności, poświadczanie umiejętności, zapewnienie większej jasności i pewności praw własności intelektualnej i praw autorskich, tworzenie bezpiecznych systemów telemedycyny i teleopieki czy też zapewnienie pełnej identyfikowalności produktów rolnych.

EKES ostrzega jednak, że ogromny potencjał nowych technologii cyfrowych, w połączeniu z koniecznymi znacznymi inwestycjami, naraża także technologię łańcucha bloków na ryzyko koncentracji danych i sieci technologicznych w celach spekulacyjnych.

Ważne są działania publiczne w celu wsparcia rozwoju tych technologii opartego na uczestnictwie oraz łatwości dostępu. Nieodzowne jest przy tym zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Uregulowanie tej technologii na poziomie UE ma sens, ponieważ wykorzystuje ona łańcuchy, które można tworzyć bez względu na granice państw. Konieczne ogromne inwestycje wymagają skoordynowanych, ustrukturyzowanych działań europejskich.

Czytaj opinię EKES-u „Technologia łańcucha bloków i rozproszonego rejestru (Distributed Ledger Technology – DLT): idealna infrastruktura dla gospodarki społecznej” (dm)