Oświadczenie Grupy Pracowników w sprawie kryminalizacji solidarności

Grupa Pracowników w EKES-ie

W świetle dramatycznej sytuacji humanitarnej w regionie Morza Śródziemnego, charakteryzującej się nieposzanowaniem zasad i wartości UE oraz pogarszającej się w ostatnich tygodniach, Grupa Pracowników stwierdza, że:

  • solidarność NIE JEST i nigdy nie będzie przestępstwem,
  • ratowanie ludzkiego życia jest podstawowym ludzkim obowiązkiem zarówno w kategoriach moralnych, jak i w prawie międzynarodowym,
  • działania humanitarne i bezinteresowna działalność społeczeństwa obywatelskiego nigdy nie mogą być uznane za przestępstwo,
  • imigracji nie powinno się wykorzystywać jako narzędzia w polityce.

Grupa Pracowników potwierdza swoje pełne poparcie dla wszystkich tych organizacji, mężczyzn i kobiet, którzy działają na rzecz ratowania ludzkiego życia, i deklaruje solidarność z nimi. (prp)