Na sesji plenarnej 18 lipca Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował debatę z Connym Reuterem, współprzewodniczącym Grupy Łącznikowej EKES-u ds. Europejskich Organizacji i Sieci Społeczeństwa Obywatelskiego.

Conny Reuter przedstawił wnioski i zalecenia wynikające z Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2019, które odbyły się w połowie czerwca w Brukseli i dotyczyły zrównoważonej demokracji. Poruszył również rolę Grupy Łącznikowej powołanej w 2004 r. jako jedyny organ w ramach UE mający na celu zapewnienie stałego dialogu między instytucjami UE a europejską siecią organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE.

Na sesji plenarnej stwierdził: „Naszym zadaniem jest krzewienie dialogu obywatelskiego postępowej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu” i podkreślił istotną rolę Grupy, która polega na ukazywaniu ważkich tematów i polityk z perspektywy UE wznoszącej się ponad interesy krajowe.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier wyraził uznanie dla doskonałych prac Grupy Łącznikowej EKES-u: „Próbujemy zbudować pomosty i nie zamykać drzwi. Naszym zadaniem jest współpraca z myślą o lepszej Europie” – podkreślił.

Co roku Grupa Łącznikowa i EKES organizują Dni Społeczeństwa Obywatelskiego będące symbolem ich ścisłej współpracy, by podkreślić wkład organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowanie Unii Europejskiej bardziej odpowiadającej aspiracjom obywateli. W tym roku wydarzenie to odbyło się po raz dziesiąty. Luca Jahier dodał, że Dni Społeczeństwa Obywatelskiego stały się jednym ze sztandarowych wydarzeń Komitetu. W czerwcu wzięło w nim udział ponad 250 uczestników. (ll)