Grupa „Różnorodność Europy” udaje się do Helsinek, aby omówić zrównoważony wzrost i sposoby zwiększenia konkurencyjności UE

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

W dniach 16 i 17 września Grupa „Różnorodność Europy” zorganizuje nadzwyczajne posiedzenie w Helsinkach. Zgodnie z priorytetami fińskiej prezydencji Rady UE, wynikającymi z jej motta Zrównoważona Europa – zrównoważona przyszłość, Grupa „Różnorodność Europy” skupi się na trzech filarach ułatwiających zrównoważony wzrost gospodarczy i zwiększających konkurencyjność UE, a mianowicie na biogospodarce i Europie neutralnej dla klimatu, na cyfryzacji i infrastrukturze.

W pierwszym dniu posiedzenia w aneksie budynku fińskiego parlamentu odbędzie się konferencja na temat „Zwiększanie konkurencyjności UE – trzy filary zrównoważonego wzrostu”. Jej głównym celem jest omówienie wyzwań, szans i najlepszych praktyk związanych ze zwiększaniem konkurencyjności UE, sposobów dokonania tego i skutków tych działań. Sesja rozpocznie się od głównych wystąpień urzędników, przedstawicieli fińskiego rządu i parlamentu oraz reprezentantów organizacji, do których należą fińscy członkowie Grupy III.

W drugim dniu odbędzie się wizyta studyjna do obszarów wiejskich koło Helsinek w celu zapoznania się ze zrównoważoną gospodarką leśną i logistyką w sektorze leśnictwa. (ih)