Grupa Pracodawców spotka się dwa razy w Finlandii, by omówić sztuczną inteligencję i przyjazną dla biznesu UE

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Grupa Pracodawców EKES-u zorganizuje dwie konferencje w Finlandii, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Pierwsze wydarzenie odbędzie się pod koniec sierpnia i dotyczyć będzie inteligentnej Europy.

Konferencja zostanie zorganizowana 30 sierpnia w Turku pt.: „Inteligentna Europa – jak ją stworzyć”. Będzie dotyczyć szans i wyzwań dla przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji, czynników ułatwiających sukces w tej dziedzinie oraz oczekiwań wobec polityki UE. Jej celem jest między innymi omówienie tego, w jaki sposób Europa może przewodzić innowacji, jakie umiejętności i kompetencje są potrzebne oraz w jaki sposób można umożliwić finansowanie.

Członkowie Grupy Pracodawców wymienią się poglądami na te tematy z prelegentami wysokiego szczebla takimi jak burmistrzyni Turku Minna Arve, posłanka do PE Miapetra Kumpula-Natri oraz przewodniczący One Sea Sauli Eloranta. Seminarium będzie stanowić część europejskiego forum w Turku, na którym obywatele i decydenci omówią przyszłość Europy i Finlandii.

Tematem drugiej fińskiej konferencji 9 października w Helsinkach będzie: „Otwarta Europa – jakie korzyści nam wszystkim przynosi?”. Jej celem będzie rozwinięcie roli otwartej gospodarki i społeczeństwa w budowaniu silnej i przyjaznej dla biznesu UE. Fakt, że konferencja zbiega się w czasie z początkiem nowej kadencji Komisji i Parlamentu Europejskiego, umożliwia przekazanie decydentom zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym wyraźnego przesłania biznesowego.

Współorganizatorami obu tych wydarzeń są Grupa Pracodawców i Konfederacja Przemysłu Fińskiego (ek).