Unia energetyczna musi stać się częścią codziennego życia Europejczyków

W swej dorocznej opinii na temat stanu unii energetycznej EKES podsumowuje dotychczasowe postępy w tym zakresie i wzywa Unię Europejską do większego skupienia się na aspektach społecznych.

„Unia energetyczna nie jest jeszcze rzeczywistością. Może ona nią być, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących polityki UE, jednak nie jest ona jeszcze realnym elementem codziennego życia obywateli Europy”. Te zdecydowane słowa padły z ust Christophe'a Quareza na lipcowej sesji plenarnej. Zacytował on swoją własną opinięopinię przyjętą przez Zgromadzenie i stwierdził, że transformacja energetyki nie dokonała się jeszcze na poziomie lokalnym. „Po tym, jak unijni decydenci ustanowili podstawy unii energetyczne, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w ciągu najbliższych kilku lat” – dodał.

Zasadnicze znaczenie miała zmiana sposobu podejmowania decyzji w polityce energetycznej, która dokonała się zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym- oznajmił Christophe Quarez. Istniała potrzeba odejścia od „decyzji, które zapadają za sprawą kilku” do „działań podejmowanych przez wszystkich”. „Nigdy nie było to tak łatwe do osiągnięcia jak teraz, jeśli weźmie się pod uwagę, że obywatele UE, a zwłaszcza młodzież europejska, mają obecnie większą świadomość potrzeby przeciwdziałania zmianie klimatu” – stwierdził sprawozdawca.

Komitet wyraził zadowolenie z powodu opublikowania przez Komisję Europejską w kwietniu 2019 r. czwartego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej i powtórzył swoje poparcie dla celów unii. Podkreślił też znaczenie zaangażowania i zmobilizowania całego społeczeństwa europejskiego, by poczuło się w pełni odpowiedzialne za urzeczywistnienie unii.

Obywatele powinni być siłą napędową transformacji energetycznej, przy czym nie należy pozostawiać nikogo w tyle. Zarazem należy wziąć pod uwagę społeczne skutki tych zmian, a wszystkie zaangażowane strony powinny zawrzeć nowy pakt społeczny. Obywatele powinni także móc uczestniczyć we wszystkich ważnych decyzjach politycznych związanych ze zmianą klimatu, zwłaszcza na szczeblu UE, w drodze stałego dialogu obywatelskiego. (mp)