Fińska prezydencja UE przedstawia program oparty na zrównoważoności i dobrobycie

Gościem na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) 18 lipca br. była fińska minister spraw społecznych i zdrowia Aino-Kaisa Pekonen, która przedstawiła program prezydencji Finlandii. Kładzie się w nim szczególny nacisk na zrównoważoność i na dobrostan obywateli. Aino-Kaisa Pekonen podkreśliła również, że wśród priorytetów prezydencji znajduje się wzmacnianie praworządności i wartości UE. 

Przed oddaniem głosu fińskiej minister przewodniczący EKES-u Luca Jahier wypowiedział się na temat najważniejszych wyzwań, jakim prezydencja fińska będzie musiała stawić czoła. „Do wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 potrzebne będzie podejście holistyczne wymagające jednoczesnego zajęcia się wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi” – powiedział przewodniczący Jahier. Mając to na uwadze Aino-Kaisa Pekonen ogłosiła: „Finlandia chce wpłynąć na przyszłość UE, która to przyszłość powinna być zrównoważona pod względem społecznym, gospodarczym i ekologicznym.

Dlatego kluczowym priorytetem prezydencji fińskiej jest pozycja UE jako światowego lidera w dziedzinie działań na rzecz klimatu. W tym celu oczekuje się osiągnięcia porozumienia dotyczącego głównych elementów długoterminowego planu zobowiązującego UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do końca 2019 r., zgodnie z wnioskiem złożonym przez Radę Europejską.

Prezydencja Finlandii wzmocni również dialog nie tylko z innymi podmiotami globalnymi, ale także z instytucjami i partnerami w samej UE. „Dialog z partnerami społecznymi jest jednym z priorytetów prezydencji fińskiej” – podsumowała Aino-Kaisa Pekonen. „EKES odgrywa tu kluczową rolę i cieszy nas, że redaguje on kluczowe opinie wpisujące się w nasze propozycje” – dodała. (dgf)