Z inicjatywy członka EKES-u Antonella Pezziniego Komitet gościł 9 lipca 2019 r. przedstawicieli organów regulacyjnych z Chińskiej Republiki Ludowej.

Celem posiedzenia, które otworzył sekretarz generalny EKES-u Gianluca Brunetti, było omówienie przyszłych stosunków UE–Chiny w dziedzinie normalizacji współpracy technicznej w dziedzinie bezpieczeństwa dźwigów i schodów ruchomych. „Zacieśnienie stosunków między Europą a Chinami w tak newralgicznej dziedzinie ma ogromne znaczenie, nie tylko dla tej branży, ale także dla całego przemysłu”, powiedział Antonello Pezzini.

W następstwie tej wizyty w EKES-ie, dzień po niej, w siedzibie Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) w Brukseli podpisano pierwsze w historii porozumienie w sprawie utworzenia wspólnej grupy roboczej UE–Chiny. Pierwsze posiedzenie wspólnej grupy roboczej ma się odbyć w październiku 2019 r. w Chinach. (mp)