Ramy na rzecz odrodzenia przemysłu wytwórczego w Europie muszą opierać się na rzeczywistych potrzebach MŚP

Według EKES-u europejski system produkcji zdoła dokonać skutecznej i konkurencyjnej transformacji w kierunku nowoczesnej gospodarki cyfrowej i przyjaznej dla środowiska tylko wtedy, gdy będzie gotowy znacząco zainwestować w innowacje. Działania planowane przez Komisję Europejską z myślą o lepszym rozwoju systemu produkcji powinny zatem bazować na faktycznej znajomości potrzeb przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP.

Przemysł wytwórczy reprezentuje 17,3% PKB i 23,6% siły roboczej UE oraz odpowiada za 80% wywozu. „Biorąc pod uwagę te imponujące dane, Europa koniecznie powinna połączyć siły, by utrzymać, a nawet wzmocnić ten sektor” – mówi Antonello Pezzini, sprawozdawca raportu informacyjnego EKES-u w sprawie wspierania wzrostu innowacji na obszarach o wysokim udziale przemysłu wytwórczego.

EKES domaga się, by Europa i państwa członkowskie wdrożyły odpowiednie strategie edukacyjne, niezbędne do nabywania nowych umiejętności i tworzenia nowych profili zawodowych. 

Obecna rewolucja przemysłowa wykorzystuje modele cyfrowe takie jak przetwarzanie w chmurze i duże zbiory danych i zmierza w kierunku internetu rzeczy oraz inteligentnych produktów. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa sztuczna inteligencja, gdyż potencjalnie może w ciągu 20 lat podwoić roczną stopę wzrostu.

„Europa musi podjąć zdecydowane kroki w sprawie technologii cyfrowych i ułatwić dostęp zaawansowanych technologii do MŚP. Dlatego EKES wnosi o opracowanie specjalnych środków i strategii, które umożliwią MŚP rozwinięcie kontaktów z większymi przedsiębiorstwami, a także o stworzenie zachęt do współpracy małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie innowacji” – podsumowuje sprawozdawca Pezzini. (sma)