Europejskie rolnictwo powinno stawać się ekologiczne

UE musi kłaść większy nacisk na krótkie łańcuchy dostaw i rolnictwo ekologiczne w celu zachowania europejskiego rolnictwa i zwiększenia jego odporności na nowe wyzwania takie jak zmiana klimatu. Rolnictwo ekologiczne jest również sposobem na zabezpieczenie naszych dostaw żywności i zwiększenie walorów zdrowotnych naszego jedzenia, co podniosłoby jego wartość. Krótkie łańcuchy dostaw pomogą mniejszym gospodarstwom zwiększyć dochody, a także ożywią obszary wiejskie.

„Inicjatywy w zakresie krótkiego łańcucha dostaw mogą potencjalnie tworzyć miejsca pracy i wzrost, a w efekcie dobrobyt, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Wyzwaniem jest tutaj zatem wzmocnienie pozycji podmiotów gospodarczych z myślą o utworzeniu terytorialnych systemów żywnościowych opartych na zarządzaniu lokalnym. Kluczową rolę zarówno w produkcji i przetwarzaniu, jak i w zakupach i sprzedaży odgrywa i będzie odgrywać w przyszłości cyfryzacja” – wyjaśniła Geneviève Savigny, sprawozdawczyni opinii „Wspieranie krótkich i alternatywnych łańcuchów dostaw żywności w UE: rola rolnictwa ekologicznego”.

By projekt w zakresie rolnictwa ekologicznego objął całą Europę, EKES proponuje zorganizowany i wielowymiarowy plan działania angażujący władze poziomu regionalnego, krajowego i unijnego. Również funkcjonujące już programy należy ukierunkowywać na wspieranie środków w zakresie rolnictwa ekologicznego i krótkich łańcuchów dostaw.

Ramy planu działania mogłaby stanowić wszechstronna polityka żywnościowa – o którą EKES upominał się od lat i w odniesieniu do której mógłby odegrać rolę moderatora. (sma)