W obronie różnorodności

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Wiele razy zwiedzałem były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau i za każdym razem byłem przerażony skalą okrucieństwa, które ludzie są w stanie wyrządzić innym. Ale pojawiały się też inne odczucia, które zmieniały się wraz z każdą wizytą. A zatem było do przewidzenia, co więcej – można mieć nadzieję – że wizyta rozszerzonego kierownictwa EKES-u w muzeum byłego obozu koncentracyjnego w dniu 12 czerwca skłoni nas do refleksji nie tylko o przeszłości, ale także w dużym stopniu o teraźniejszości i przyszłości.

Populizm i obecność sił nacjonalistycznych w Europie stały się już faktem Wystarczy wspomnieć o ostatnich wyborach na Węgrzech, we Włoszech, w Austrii, Niemczech i Słowenii. Odsetek wyborców w państwach członkowskich UE głosujących na partie populistyczne wzrósł z 8,5% w 2000 r. do obecnego rekordowego poziomu 24%. Nie mam wątpliwości, że tę falę może powstrzymać wysunięcie na pierwszy plan UE i jej wartości. Jednak UE jako instytucja nie ma rozwiązań na wszystkie problemy. Potrzeba aktywnego zaangażowania obywateli europejskich i zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. To oni mogą dotrzeć do osób skuszonych ekstremistycznymi hasłami, nawiązać z nimi dialog i przyczynić się do przywrócenia równowagi w naszych społeczeństwach i systemach politycznych.

W Grupie „Różnorodność Europy” bardzo poważnie traktujemy tę misję. Czujemy się za to odpowiedzialni i dzięki fachowej wiedzy i kreatywności naszych członków dalej będziemy pracować na rzecz trwałego pokoju w Europie, wyważenia postępów społeczno-gospodarczych, walki z ubóstwem oraz poszanowania środowiska naturalnego. To nasi rolnicy, ekolodzy, drobni przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów, konsumenci, organizacje osób niepełnosprawnych oraz seniorów będą rozmawiać z obywatelami Europy i zabierać głos w ich imieniu. Wyraża się w to codziennej pracy Komitetu, ale także w aktywnym udziale w tworzeniu planu działania EKES-u „Od Krakowa po Sybin i dalej”, w którym zawarta będzie wizja przyszłego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Nie zapominajmy też o konferencji, którą nasza Grupa organizuje w październiku w Austrii, poświęconej kwestii: Czy postęp ekonomiczny i stabilność społeczna są lekiem na eurosceptycyzm? Europa to przede wszystkim wzajemny szacunek i obrona różnorodności. Różnorodności, która zaczyna się już w naszej Grupie – Grupie „Różnorodność Europy”.

Arno Metzler

Przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy” (Grupa III)