9. edycja dni społeczeństwa obywatelskiego: era cyfrowa wymaga ludzkich umiejętności i właściwego otoczenia prawnego

Obywatelstwo, demokracja i kultura w cyfrowej Europie – tak brzmiało motto dni społeczeństwa obywatelskiego w 2018 r., zorganizowanych przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w Brukseli w dniach 24 i 25 maja.

„Ogromne tempo zmian w erze cyfrowej przyniesie ze sobą element destrukcji, lecz w dłuższej perspektywie ludzie będą pracować mniej, w inny sposób i z wyższym poziomem subiektywnego samopoczucia” – stwierdził Andrea Renda, przewodniczący ds. innowacji cyfrowych w Kolegium Europejskim (College of Europe), w swoim przemówieniu wiodącym. Ray Pinto, dyrektor ds. polityki w DIGITALEUROPE, ostrzegał, że w Europie występuje niedobór około pół miliona ekspertów. Ponadto, podczas gdy Stany Zjednoczone i Chiny rejestrują coraz więcej patentów w zakresie sztucznej inteligencji, Europa pozostaje w tyle. 83% inwestycji zewnętrznych w sztuczną inteligencję przejmują Stany Zjednoczone i Chiny.

W ramach sześciu warsztatów uczestnicy omawiali życie razem w cyfrowej Europie przyszłości i zakończyli spotkanie przyjmując siedem głównych zaleceń:  

  • Należy budować synergie między edukacją a kulturą w zakresie tematów ekspresji kulturalnej i obywatelstwa we wszystkich kontekstach edukacyjnych oraz w perspektywie uczenia się przez całe życie.
  • Należy wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tak aby zwiększyć zasięg oddziaływania, by promować i pokazywać równość, podejście oparte na włączeniu i uczestnictwo w życiu obywatelskim, w tym działania online.
  • Należy zwiększyć kontrolę i nadzór monitorowania, a społeczeństwo obywatelskie powinno angażować się w związane z tym działania.
  • Na szczeblu lokalnym należy częściej wykorzystywać narzędzia związane ze współtworzeniem i pozyskiwaniem wiedzy z tłumu (crowdsourcing), tak aby zwiększać zaangażowanie obywateli.
  • Kwestie dostępności powinny rozwijać się tak samo jak kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną danych. Powinny stanowić główny aspekt produktów i usług informatycznych.
  • Sztuczna inteligencja może i powinna prowadzić do zwiększania liczby pracowników, a nie do ich zastępowania.
  • Należy wspierać i promować Kartę cyfrowych praw podstawowych UE. (sma)