Fińska członkini EKES-u Pirkko Raunemaa wyróżniona nagrodą Delegata Roku przyznaną przez tłumaczy ustnych w 2018 r.

Dnia 23 maja w Brukseli Pirkko Raunemaa, fińska członkini Grupy „Różnorodność Europy” w EKES-ie, otrzymała nagrodę Delegata Roku w 2018 r., przyznaną przez fińskich tłumaczy ustnych z Komisji Europejskiej.

Nagrodę tę ustanowiono, aby docenić wysiłki fińskich delegatów, którzy przemawiają w języku fińskim w trakcie posiedzeń UE, bronią statusu tego języka i aktywnie współpracują z tłumaczami ustnymi, by pomóc zapewnić wysoki poziom tłumaczenia ustnego swoich wystąpień.

Pirkko Raunemaa jest członkinią EKES-u od 2006 r. W trakcie swojej działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa żywności reprezentowała Finlandię na wielu forach międzynarodowych, w tym w Komisji Kodeksu Żywnościowego ONZ i w zarządzie EFSA. (dm)

Na zdjęciu (od lewej do prawej): członkini EKES-u Pirkko Raunemaa i fińscy tłumacze ustni Veijo Kruth i Tarja Kallio.