Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku: „Tożsamość, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie”

Rozwój sytuacji na świecie w ostatnich latach sprawił, że europejski projekt poddawany jest ciężkim próbom. Ani społeczeństwa, ani poszczególne poziomy sprawowania rządów nie były przygotowane na podziały wewnętrzne, poczucie niezadowolenia wśród obywateli i gwałtowny wzrost migracji. Doprowadziło to do nasilenia nastrojów nacjonalistycznych i nadwerężyło wzajemną solidarność. Tymczasem organizacje społeczeństwa obywatelskiego odegrały aktywną rolę w promowaniu potencjału europejskiego dziedzictwa kulturowego, wzmacniając w społeczeństwach poczucie tożsamości i podkreślając wielki potencjał różnorodności, który stanowi fundament europejskiej historii.

Przyznając Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 r., EKES pragnie wyróżnić innowacyjne inicjatywy, dzięki którym osiągnięto znaczące postępy, jeśli chodzi o następujące wyzwania:

  • podnoszenie świadomości na temat wielu aspektów i bogactwa tożsamości europejskich,
  • wykorzystanie pełnego potencjału bogactwa kulturowego Europy,
  • ułatwianie dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  • promowanie wartości europejskich, takich jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Całkowita kwota 50 tys. EUR zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie pięcioma laureatami. Termin zgłaszania kandydatur upływa 7 września 2018 r., a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Brukseli. O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. Również osoby fizyczne mogą wziąć udział w konkursie.

Pełną listę wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć tutaj. (ll)