Diljana Sławowa uczestniczy w spotkaniu na wysokim szczeblu na temat wsparcia UE dla Tunezji

Przewodnicząca Sekcji Stosunków Zewnętrznych EKES-u Diljana Sławowa wzięła udział w międzynarodowym wydarzeniu, które 3 lipca gościł w swoich murach EKES. W spotkaniu pt. „Gospodarka społeczna i solidarna w Tunezji: rola i wsparcie UE” głos zabrali również inni prelegenci wysokiego szczebla tacy jak tunezyjski minister rolnictwa Samir Taïeb czy dyrektor ds. sąsiedztwa południowego w Komisji Europejskiej – Michael Koehler.

W swoim przemówieniu Diljana Sławowa wyjaśniła, że Tunezja zawsze „była dla EKES-u kluczowym partnerem w regionie eurośródziemnomorskim”. Dodała przy tym, że „władze tunezyjskie i UE zgadzają się co do angażowania społeczeństwa obywatelskiego w takie kwestie jak rolnictwo, inwestycje, handel i wzmocnienie pozycji kobiet”.

Jeśli chodzi o bieżące sprawy o zasadniczym znaczeniu – a mianowicie porozumienie zastępujące umowę z Kotonu i związane z nim renegocjacje – przewodnicząca stwierdziła, że społeczeństwo obywatelskie UE i partnerzy tunezyjscy chcieliby, by w negocjacjach przewidziano dla społeczeństwa obywatelskiego „miejsce odpowiadające jego ambicjom”.