Apel do przywódców UE, by Europa stała się światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Krajowe rady społeczno-gospodarcze i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny skierowały do przywódców UE apel z Rzymu, gdzie spotkały się w dniach 13–14 czerwca, by omówić swą rolę w zrównoważonym rozwoju Europy i we wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych.

Debatę zorganizował EKES wraz z włoską Krajową Radą Gospodarki i Pracy (CNEL) w ramach dorocznego spotkania przewodniczących i sekretarzy generalnych EKES-u i krajowych rad społeczno-gospodarczych państw członkowskich UE.

Głównymi prelegentami sesji inauguracyjnej, w której wziął udział prezydent Włoch Sergio Mattarella, byli: włoski minister spraw zagranicznych Enzo Moavero Milanesi oraz przewodniczący CNEL Tiziano Treu.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier wezwał nowo wybrany Parlament Europejski i przyszłą Komisję do objęcia zdecydowanego politycznego przywództwa z myślą o tym, by Europa stała się światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Oto główne wnioski z debaty, które przesłano najważniejszym instytucjom UE:

 • Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 powinna być przekrojowym priorytetem na najbliższe dziesięciolecie na drodze realizacji pięciu najważniejszych przemian:
  • transformacji społeczno-gospodarczej,
  • transformacji energetycznej i ekologicznej,
  • szeroko pojętej transformacji społecznej,
  • transformacji w dziedzinie demokracji i modelu partycypacyjnego,
  • przemiany geopolitycznej w stosunkach międzynarodowych.
 • Agenda 2030 to program korzystny dla wszystkich:
  • dla pracodawców, ponieważ walka o konkurencyjność – w sektorach związanych z Agendą – będzie rozgrywać się na poziomie światowym;
  • dla pracowników, gdyż wiele celów zrównoważonego rozwoju związanych jest z socjalnym wymiarem Europy;
  • dla społeczeństwa obywatelskiego, które – o ile w pełni włączone będzie w zarządzanie – może odegrać decydującą rolę we właściwym monitorowaniu wdrażania celów zrównoważonego rozwoju.
 • Należy opracować program pozwalający na sprawniejsze wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych, którego znaczna część czeka na realizację.
 • Europejski semestr również powinien zostać dostosowany do Agendy 2030.
 • Na zrównoważony rozwój należy przeznaczyć 40% ogólnego budżetu UE na lata 2021–2027.
 • W nowej Komisji powinien znaleźć się wiceprzewodniczący czuwający nad uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach polityki UE.
 • Projekt ten, oparty na nadziei i harcie ducha, ma w sobie potencjał pozwalający na wzmocnienie jedności i solidarności w UE, a zwłaszcza na mobilizację społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży.
 • Rady społeczno-gospodarcze mogą tu działać jako rady uczestnictwa obywatelskiego prowadzące konsultacje publiczne na temat nowych modeli zrównoważonego rozwoju.
 • UE, będąca największą gospodarką na świecie, musi poprzez swą politykę handlową odgrywać główną rolę w propagowaniu agendy zrównoważonego rozwoju na poziomie światowym.

Pełna treść wniosków ze spotkania znajduje się tutaj. (dm)