Delegacja EKES-u udaje się do Hiszpanii, by ocenić wpływ nowych modeli gospodarczych na jednolity rynek europejski

Delegacja EKES-u spotkała się niedawno z przedstawicielami związków zawodowych, organizacji pozarządowych i władz lokalnych w Maladze (Hiszpania) w ramach badania nowych modeli gospodarczych, by ocenić długoterminowy wpływ tych ostatnich na unijny model gospodarczy.

Delegacja EKES-u, w skład której weszli Violeta JELIĆ (Pracodawcy), Franca SALIS-MADINIER (Pracownicy) i Carlos TRIAS PINTO (Grupa „Różnorodność Europy”), spotkała się w dniu 14 czerwca z różnymi zainteresowanymi stronami w Centrum Innowacji Społecznych „La Noria”.

Spotkanie to, będące swoistym forum instytucjonalnym tych podmiotów, posłużyło wymianie doświadczeń i poglądów oraz określeniu relacji między nowymi modelami gospodarczymi a strukturą konsumpcji, rynkiem pracy i zrównoważonym rozwojem.

Była to pierwsza z siedmiu misji do państw członkowskich UE zaplanowanych przez Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku EKES-u (CMJR), które przeprowadza wspomniane badanie. Mają one na celu nawiązanie dialogu z zainteresowanymi podmiotami z krajowych sektorów prywatnych i publicznych.

Na początku 2020 r. opublikowane zostanie sprawozdanie zawierające praktyczne zalecenia dla instytucji UE, zwłaszcza Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, dotyczące monitorowania wpływu nowych modeli gospodarczych na jednolity rynek UE, by wytrzymał on próbę czasu. (jpf)