EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 74
Październik 2022

W numerze: 

 • Zawirowania geopolityczne u wrót Europy: perspektywa społeczeństwa obywatelskiego
 • Nagrody ekologiczne UE w 2022 r.: najlepsi MŚP, sprzedawca detaliczny i restauracja są z Niemiec, Belgii i Szwecji
 • Maria Nikolopoulou: Europejski Tydzień Równości Płci w EKES-ie
 • Prawa podstawowe i praworządność: czas przejść od zaleceń do działania!
Wrzesień 2022

W numerze:

 • Europejskie zorganizowane społeczeństwo obywatelskie nie zostawi Ukrainy
 • Judith Vorbach: „Systematyka społeczna na rzecz zrównoważonych inwestycji”
 • Nagrody ekologiczne UE 2022: znamy już finalistów EKES-u!
 • Przemoc wobec kobiet musi zostać uznana za przestępstwo w UE
Lipiec 2022

W numerze:

 • EKES otwiera konkurs o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 w dwóch obszarach tematycznych: młodzież i Ukraina
 • Główne sektory przemysłu europejskiego apelują o zwiększenie roli EKES-u w kreowaniu polityki
 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: działania następcze mają teraz kluczowe znaczenie
 • EKES wyraża bezwarunkowe poparcie dla przystąpienia Ukrainy do UE
Czerwiec 2022
 • Wojna w Ukrainie stanowi poważne wyzwanie dla polityki spójności UE – ostrzega EKES
 • Europa musi zdecydowanie zwalczać mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści
 • Młodzież z Bałkanów Zachodnich potrzebuje konkretnych i przyszłościowych strategii politycznych
 • EKES wzywa do podjęcia bardziej konkretnych działań, by wspierać i chronić niezależnych dziennikarzy białoruskich
Maj 2022

W numerze:

 • EKES omawia priorytety czeskiej prezydencji UE i właściwy koszyk energetyczny dla przyszłości Europy
 • EKES wzywa do konsekwentnego i surowego karania pracodawców zatrudniających imigrantów nielegalnie przebywających w UE
 • Antysemityzm jest sprawdzianem idei europejskiej
 • Komisja Konsultacyjna EKES-u ds. Przemian w Przemyśle będzie obchodzić 20-lecie istnienia
Kwiecień 2022
 • EKES pokazuje swą solidarność i jedność z Ukrainą
 • Członkowie EKES-u zabierają głos
 • David Stulík: Niespotykana fala solidarności i wsparcia dla Ukrainy
 • Tetiana Ogarkowa: Ostatnia wojna Władimira Putina

 

Marzec 2022
 • Europa nie będzie bezpieczna bez bezpiecznej Ukrainy
 • Postępująca agresja wobec Ukrainy wymaga dalszego wzmocnienia projektu UE
 • Polityka przemysłowa: zrównoważonemu rozwojowi musi towarzyszyć konkurencyjność i autonomia strategiczna
 • Musimy wspólnie podążyć długą drogą do równouprawnienia płci
Luty 2022

W numerze:

 • Europejski Rok Młodzieży 2022 powinien przynieść wszystkim młodym Europejczykom wymierne i trwałe korzyści
 • EKES popiera priorytety prezydencji francuskiej w Radzie UE
 • Koniecznie potrzebujemy wystarczającej, zrównoważonej i dostępnej opieki wysokiej jakości nad osobami starszymi
 • EKES: UE powinna zwalczać naruszenia praworządności

 

Styczeń 2022

W numerze:

 • Walka UE z dezinformacją musi być ukierunkowana na tych, którzy ją rozpowszechniają, i obejmować ochronę praw podstawowych
 • Udane ożywienie gospodarcze: EKES podkreśla kluczową rolę zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego
 • Europejski Rok Młodzieży 2022 – skupienie się na wynikach, a nie na rozgłosie
 • EKES zwraca się do Komisji Europejskiej o ambitniejsze działania na rzecz ukierunkowania gospodarki i finansowania UE na zrównoważony rozwój

Pages