Zjednoczeni z myślą o przyszłości Europy: nadszedł czas, by działać

Solidarność i współpraca w UE mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki po pandemii COVID-19. Przemawiając na sesji plenarnej w czerwcu, przewodniczący EKES-u Luca Jahier i komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira zgodzili się, że kluczowe znaczenie ma rola polityki spójności w opracowanym przez Komisję planie odbudowy Europy oraz w zmienionym, ambitniejszym wniosku dotyczącym wieloletnich ram finansowych. Stwierdzili, że kolejnym ważnym krokiem jest przyspieszenie ich przyjęcia i wdrożenia.

Luca Jahier podkreślił, że EKES popiera pakiet Next Generation EU jako bezprecedensowy i kompleksowy plan, który wysyła jasny i długo oczekiwany sygnał polityczny, dowodząc, że Europa udziela wsparcia i że nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie w czasie kryzysu i po jego zakończeniu.

Plan jest również odpowiedzią na postulat EKES-u, by UE dołożyła wszelkich starań w celu przezwyciężenia kryzysu. Uda nam się sprostać temu wyzwaniu wyłącznie, pod warunkiem że pozostaniemy zjednoczeni i będziemy działać jako wspólnota dzieląca ten sam los – dodał przewodniczący EKES-u.

EKES zawsze apeluje o solidarność, spójność i zrównoważony rozwój jako podstawę wszelkich działań UE na rzecz odbudowy. Z radością odnotowaliśmy, że wszystkie te elementy znalazły się w planie proponowanym przez Komisję. Po podjęciu decyzji musimy pracować nad wdrażaniem, gdyż pomoc finansowa na ponowny rozruch jest sprawą niecierpiącą zwłoki dla osób, które jej potrzebują.

Elisa Ferreira podkreśliła, że opracowany przez Komisję plan odbudowy wymaga wsparcia wdrażania i mobilizacji ze strony wszystkich podmiotów i instytucji. Dodała: Chcę dzisiaj zaapelować o działanie. Po pierwsze, chcę wezwać do działania na rzecz spójności, która jest trzonem nowych wniosków Komisji. Nasza polityka odgrywa już kluczową rolę w reakcji Europy na kryzys.

Po drugie, chcę zdopingować partnerów gospodarczych i społecznych oraz społeczeństwo obywatelskie do działania. Mam przez to na myśli działanie na rzecz partnerów i wespół z partnerami. Nasze zadanie się jeszcze nie skończyło. Nasza praca dopiero się rozpoczyna. Mamy narzędzia, a teraz nadszedł czas na działanie. Musimy się zatroszczyć o stworzenie równych warunków naprawy i odbudowy. (mp)