Plan inwestycyjny musi być na miarę ambicji w zakresie Zielonego Ładu

W niedawnym pakiecie opinii EKES zalecił, by wszystkie instytucje i państwa członkowskie UE reagowały na pandemię COVID-19 w szybki, solidarny i skoordynowany sposób, przyjmując dodatkowe środki na rzecz promowania zrównoważonych inwestycji w celu finansowania Europejskiego Zielonego Ładu.

W przyjętym na sesji plenarnej w czerwcu pakiecie opinii EKES postuluje odpowiednie środki finansowe na Europejski Zielony Ład i wzywa państwa członkowskie do szybkiego uzgodnienia wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 zgodnie z ambicjami w zakresie Zielonego Ładu.

Carlos Trias Pintó, sprawozdawca opinii w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy, stwierdził: Wybuch pandemii COVID-19 będzie miał znaczny wpływ na naszą gospodarkę, realizację celów zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu oraz budżet UE. W związku z tym wysiłki na rzecz odbudowy powinny koncentrować się na dokładnie tych samych celach. Zielony Ład musi stać się podstawą naszej gospodarki.

Konieczne jest zwiększenie budżetu UE na lata 2021–2027, przy czym pułap wydatków budżetowych trzeba tymczasowo podwyższyć do 2%. Jak wyjaśniła Ester Vitale, sprawozdawczyni opinii „Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i poprawki do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów”: Budżet można zwiększyć albo poprzez wprowadzenie nowych zasobów własnych, albo poprzez zwiększenie składek państw członkowskich.

Petr Zahradník, współsprawozdawca obu opinii, zgodził się z przedmówczynią: Środki budżetowe na Zielony Ład w nowych WRF są niewystarczające. Następny budżet UE musi być na miarę ambicji w zakresie Zielonego Ładu i planu odbudowy. (mp)