Demokracja uczestnicząca – historia sukcesu na przykładzie EKES-u

W ostatniej publikacji EKES-u zawarto wszystkie opinie i sprawozdania, dzięki którym w ciągu ostatnich trzydziestu lat EKES i organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzmocniły demokrację uczestniczącą i stały się kluczowym podmiotem europejskiego procesu decyzyjnego.

W kompendium prześledzono rolę EKES-u w tworzeniu europejskiego forum publicznego i rozwijaniu dialogu obywatelskiego w UE, co jest krokiem na drodze do stworzenia europejskiej sfery publicznej i – ostatecznie – europejskiej tożsamości.

We wprowadzeniu przewodniczący EKES-u Luca Jahier stwierdza: Jako główny gracz i siła twórcza EKES zmienił dogłębnie warunki prowadzenia i kreowania dialogu obywatelskiego.

W kompendium podkreśla się wkład EKES-u w sporządzenie art. 11 traktatu lizbońskiego, który stanowił podstawę prawną dla rozwoju demokracji uczestniczącej, a także jego nieustające zaangażowanie na rzecz powodzenia jednej z najbardziej obiecujących nowości wprowadzonych w Traktacie: europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Wybiegając myślą w przyszłość w kontekście radykalnych przemian społeczeństwa i wyzwań stojących przed UE, EKES uważa, że jego kluczową rolą jest antycypowanie zmian i przeciwdziałanie brakowi zaufania obywateli do UE. Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie okazją do potwierdzenia roli EKES-u jako głównego ośrodka dialogu obywatelskiego oraz do zaznaczenia jego pozycji wobec pozostałych instytucji.

Demokracja uczestnicząca – historia sukcesu na przykładzie EKES-uhttps://bit.ly/2UdMA6n.