Odcinek 7: Przywracanie skrzydeł europejskiemu przemysłowi lotniczemu

Czy europejski przemysł lotniczy, który znalazł się w ogniu krzyżowym COVID-19 i kryzysu klimatycznego, będzie w stanie ponownie wystartować po miesiącach bezruchu? Słuchamy wypowiedzi Thomasa Kroppa, starszego doradcy w Lufthansie i sprawozdawcy EKES-u w sprawie uchylenia podczas pandemii COVID-19 przepisów dotyczących czasu na start lub lądowanie; Saima Saeeda, dziennikarza Politico Europe zajmującego się kwestiami mobilności, i Agathe Bounfour, odpowiedzialnej za politykę transportową we francuskim oddziale Sieci Działań w dziedzinie Klimatu.

„Narysuj mi...”

Nasza rubryka „Narysuj mi…” jest coraz bogatsza. Otrzymaliśmy kolejne wypowiedzi członków, pełne szczerości, woli dialogu i potrzeby podzielenia się doświadczeniami.

Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold Puech D’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó i Yves Somville powierzyli nam swoje przemyślenia i emocje z tego nieoczekiwanego okresu, w którym wszystko trzeba było wymyślić na nowo, by żyć pełnią życia. Jesteśmy im za to wdzięczni.

Zapraszamy do lektury i do skosztowania tych okruchów życia i opowieści naszych autorów. Pomimo różnic językowych, kulturowych i geograficznych, świadectwa te łączy ta sama chęć, by odkryć i określić to, co w życiu najważniejsze.

Wszystkie artykuły dostępne są tutaj: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/eesc-info/072020#a80402

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Brexit bez porozumienia będzie ekonomicznym koszmarem

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Mimo trudności związanych z epidemią COVID-19 udało się sfinalizować cztery rundy negocjacji dotyczących brexitu. Wciąż jednak daleko nam do celu.

Po tym jak Zjednoczone Królestwo oficjalnie ogłosiło, że nie będzie dążyć do przedłużenia okresu przejściowego po brexicie poza koniec 2020 roku, dnia 15 czerwca na spotkaniu wysokiego szczebla między premierem Borisem Johnsonem a trojgiem przewodniczących UE obie strony zgodziły się, że trzeba niezwłocznie wyjść z impasu w negocjacjach na temat przyszłych stosunków oraz stworzyć warunki, które umożliwią ratyfikację umowy do końca tego roku.

Do odnotowania

1 lipca 2020 r.

Porozmawiajmy o młodzieży, zatrudnieniu i COVID-19! – seminarium internetowe

15–16 czerwca 2020 r., Bruksela

Sesja plenarna EKES-u

Dessine - moi...

Maurizio Reale: „Podziękowania dla rolników”

W czasie ograniczania kontaktów osobistych przeżywałem różne nastroje. Na początku byłem bardzo zaniepokojony skutkami pandemii w moim kraju, a kilka tygodni później – również w pozostałej części Unii Europejskiej. Następnie zacząłem się zastanawiać, jak najlepiej poradzić sobie z dramatem, którego nigdy w życiu się nie spodziewałem.

Lucie Studničná: Nagła fala solidarności wzruszyła mnie do łez

Moje doświadczenia w ciągu ostatnich kilku tygodni były – podobnie jak dla wielu innych osób – wyjątkowe i bardzo wzbogacające.

11 marca wróciłam z Brukseli późnym wieczorem, byłam bardzo zmęczona. Było oczywiste, że w kolejnych dniach nie będziemy podróżować z powodu nieznanych zagrożeń związanych z COVID-19, i byłam zadowolona z nieoczekiwanej możliwości spędzenia kilku spokojnych dni w moim biurze. Ale stało się inaczej.

Carlos Trias Pintó: „Obecny kryzys to poważne ostrzeżenie dotyczące naszego stylu życia“

Zaraz po wybuchu pandemii skoncentrowałem się na zebraniu w jednym miejscu rodziny, ponieważ mój syn studiuje w Stanach Zjednoczonych. To spotkanie rodzinne bardzo nas ożywiło, a początkowy bezruch sprzyjał rodzinnym wieczorom, oglądaniu filmów i graniu w gry. Wokół jednak panował niepokój – Madryt był wówczas jednym z najbardziej dotkniętych miast w Europie, system opieki zdrowotnej załamał się, a brak sprzętu medycznego zmuszał moich przyjaciół lekarzy do prania swoich maseczek ponieważ nie mieli nic na zmianę. Oni i ich rodziny szybko zarazili się koronawirusem. Jednak nawet w tych okolicznościach w Madrycie przeważało poczucie wspólnoty, a co wieczór o 20.00 madryckie balkony rozbrzmiewały oklaskami.

Martina Širhalová: Naszym wspólnym celem jest utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy

W ostatnich kilku tygodniach przeżyłam więcej, niżbym mogła sobie tego życzyć. W dalszym ciągu mam bardzo mieszane uczucia i roztrząsam niezliczone aspekty pandemii COVID-19, co jest być może całkowicie naturalne, wziąwszy pod uwagę okoliczności.

Judith Vorbach: Dominacja świata online w czasach koronawirusa

Doskonale pamiętam dzień, w którym zaczął zmieniać się tryb życia publicznego: to był piątek, 13 marca. Na ulicach Linz czuło się niespotykane napięcie. Coś wisiało w powietrzu i rzeczywiście – niedługo potem wprowadzono środki izolacji.

Lidija Pavić-Rogošić: „Trzęsienie ziemi w środku pandemii”

Od czasu wprowadzenia środków izolacji minęły trzy miesiące. Miasta zaczynają się ponownie otwierać i to dobry moment do namysłu nad tym, co się wydarzyło, ponieważ szybko rozprzestrzeniający się wirus odbił się na wszystkich aspektach naszego życia osobistego i społecznego.

Arnold Puech d’Alissac: „Straciliśmy wszystkich klientów z branży restauracyjnej, ale sprzedaż w gospodarstwie podwoiła się”

Dziennikarze poinformowali Francuzów, że w Unii Europejskiej wprowadzane są coraz szerzej środki izolacji i Francja również powinna się na nie przygotować.

José María Zufiaur: „Radzenie sobie ze środkami izolacji”

Przez ostatnie miesiące niepokoiłem się, czy w obliczu kryzysu UE podejmie spójne działania zgodnie ze swym pierwotnym projektem i strukturą, których podstawą są określone wartości, jednolity rynek i obszar walutowy obejmujący większość państw członkowskich.

Yves Somville: Wnioski płynące z kryzysu

Muszę przyznać, że – jako mieszkaniec wsi i wielbiciel ogrodnictwa – nie ucierpiałem za bardzo z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się, choć brakowało mi spotkań z moimi najbliższymi, rodziną i przyjaciółmi.

Evangelia Kekeleki: „Zapewnić wszystkim państwom członkowskim równy dostęp do terapii szczepionkowej i badań diagnostycznych”

Nie miałam trudności z pozostaniem w domu, gdy wprowadzono środki izolacji. Od wielu lat kilka spraw odkładałam na później. Miałam więc okazję, by się nimi zająć, i byłam zadowolona, że wreszcie mogę wygospodarować na nie czas. Zdjęcia i pamiątki rodzinne, które zabrałam z domów rodziców po ich śmierci, były całkowicie pomieszane, więc je posegregowałam.

Ich uporządkowanie wywołało we mnie bardzo silne emocje. Moją uwagę pochłonęły zajęcia, których mi wcześniej brakowało: rękodzieło, pieczenie, gotowanie oraz sporządzanie tradycyjnych greckich likierów, dżemów i przetworów. Są to rzeczy, na które zazwyczaj nie mam czasu, gdy staram się nadążyć z wypełnianiem masy obowiązków zawodowych.

Nowe publikacje

Demokracja uczestnicząca – historia sukcesu na przykładzie EKES-u

W ostatniej publikacji EKES-u zawarto wszystkie opinie i sprawozdania, dzięki którym w ciągu ostatnich trzydziestu lat EKES i organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzmocniły demokrację uczestniczącą i stały się kluczowym podmiotem europejskiego procesu decyzyjnego.

Wiadomości EKES-u

Michel Barnier: „Nie możemy zaakceptować podejmowanych przez Zjednoczone Królestwo prób wybiórczego traktowania korzyści z naszego jednolitego rynku”

Na sesji plenarnej w czerwcu EKES zorganizował debatę z Michelem Barnierem, szefem Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, na temat stanu negocjacji w sprawie brexitu.

Propozycje EKES-u dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po zakończeniu pandemii COVID-19: w kierunku nowego modelu społeczeństwa

Na sesji plenarnej w czerwcu EKES przyjął rezolucję zawierającą propozycje w sprawie odbudowy i naprawy gospodarczej po zakończeniu pandemii COVID-19. Zaproponowano w niej potraktowanie kryzysu jako szansy na stworzenie nowego modelu społeczeństwa: „Nie możemy po prostu powrócić do wcześniejszej sytuacji: musimy przeprowadzić odbudowę i ulepszyć dotychczasowe rozwiązania”.

Zjednoczeni z myślą o przyszłości Europy: nadszedł czas, by działać

Solidarność i współpraca w UE mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki po pandemii COVID-19. Przemawiając na sesji plenarnej w czerwcu, przewodniczący EKES-u Luca Jahier i komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira zgodzili się, że polityka spójności ma kluczowe znaczenie w opracowanym przez Komisję planie odbudowy Europy oraz w zmienionym, ambitniejszym wniosku dotyczącym wieloletnich ram finansowych. Stwierdzili, że kolejnym ważnym krokiem jest przyspieszenie ich przyjęcia i wdrożenia.

«I can’t breathe». Hołd EKES-u dla George’a Floyda

Dnia 10 czerwca, tuż przed sesją plenarną, grupa członków i pracowników EKES-u uklękła, by oddać hołd George’owi Floydowi, obywatelowi USA, który zginął z rąk policjanta w Minneapolis. Przed zachowaniem ciszy przez 8 minut i 46 sekund przewodniczący Luca Jahier uczcił pamięć George’a Floyda i wszystkich tych, którzy doświadczyli takiej samej przemocy na przestrzeni lat.

#Icantbreathe to apel do nas wszystkich, by domagać się sprawiedliwości, przeciwko rasizmowi

Wspólne oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i przewodniczącego utworzonej w EKES-ie grupy ds. praw podstawowych i praworządności

25 maja George Floyd, 46-letni obywatel USA, zmarł uduszony podczas aresztowania przez funkcjonariusza departamentu policji w Minneapolis. W ślad za szokującymi obrazami z brutalnego aresztowania tego afroamerykańskiego obywatela, które zobaczył cały świat, sumienia ludzi poruszyła narastająca fala protestów w USA i poza nimi.

Plan inwestycyjny musi być na miarę ambicji w zakresie Zielonego Ładu

W niedawnym pakiecie opinii EKES zalecił, by wszystkie instytucje i państwa członkowskie UE reagowały na pandemię COVID-19 w szybki, solidarny i skoordynowany sposób, przyjmując dodatkowe środki na rzecz promowania zrównoważonych inwestycji w celu finansowania Europejskiego Zielonego Ładu.

Reakcja na kryzys związany z koronawirusem: EKES popiera propozycję Komisji wprowadzenia dostosowań w bankowych zasadach ostrożnościowych

Bankowe zasady ostrożnościowe w UE muszą zostać tymczasowo zmienione, tak aby można było uwolnić zasoby i wykorzystać je w możliwie skuteczny sposób w celu sprostania gospodarczym skutkom pandemii koronawirusowej, jak stwierdził EKES w jednej z niedawnych opinii.

Plan odbudowy gospodarki Next Generation EU – przykład solidarności w niepewnych czasach

2 czerwca, kilka dni po przedstawieniu przez Komisję Europejską wniosku w sprawie planu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19, EKES zorganizował debatę internetową, aby ocenić, czy jest to plan na miarę potrzeb. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do znaczenia tej ambitnej inicjatywy będącej przykładem solidarności między wszystkimi państwami członkowskimi UE w czasach niepewności.

Czy pandemia COVID-19 może stać się punktem zwrotnym w migracji?

Dnia 20 maja przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahier był gospodarzem seminarium internetowego pt. Migracja w dobie pandemii COVID-19 – zapomniana tragedia w oczekiwaniu na nowy pakt UE.

Nadszedł czas, by przyspieszyć przejście na gospodarkę niskoemisyjną

EKES z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej z 23 kwietnia i popiera rezolucję Parlamentu Europejskiego mówiącą o tym, by centralnym elementem przyszłego pakietu UE na rzecz odbudowy i naprawy gospodarczej uczynić Europejski Zielony Ład.

Aktualności z Grup

Kluczowa rola przedsiębiorstw w przezwyciężaniu kryzysu COVID-19

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, członkini Grupy Pracodawców

Kryzys spowodowany epidemią COVID-19 gwałtownie zmienił warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Borykają się one z problemami z płynnością, zakłóceniami w łańcuchach dostaw oraz przeszkodami w swobodnym przepływie osób, towarów i usług. Jednak gdy najgorsze będzie już za nami, to właśnie firmy rozkręcą gospodarkę UE. Skuteczna reakcja na kryzys po koronawirusie będzie polegała na wspólnych wysiłkach sektorów publicznego i prywatnego. Środowisko biznesu już teraz apeluje o tę ścisłą współpracę.

Rezolucja EKES-u w sprawie odbudowy po kryzysie COVID-19 z perspektywy Grupy Pracowników

Grupa Pracowników

W swejrezolucji EKES wyraźnie wskazuje na potrzebę odbudowy społecznej opartej na solidarności: solidarności z podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną, ze wszystkimi pracownikami, którzy w tym trudnym okresie zdobyli się na olbrzymie poświęcenia na rzecz społeczeństwa, z tymi, którzy stracili pracę, a także z pracodawcami walczącymi o utrzymanie przedsiębiorstw i miejsc pracy; solidarności z tymi sektorami sfery publicznej i prywatnej, które potrzebują natychmiastowej pomocy, a przede wszystkim solidarności między krajami UE, które mają wspólne cele gospodarcze i społeczne.

Po kryzysie COVID-19: ożywienie przez odbudowę

Jan Dirx, członek Grupy „Różnorodność Europy”

Parlament Europejski, Komisja Europejska i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel opowiadają się – i nie są w tym odosobnieni – za zieloną naprawą i odbudową gospodarczą w UE po kryzysie COVID-19. Lobbyści rodem ze starego porządku gospodarczego twierdzą jednak, że obecnie nie czas na innowacje i że trzeba raczej inwestować, by odtworzyć stary system.