EKES poświęca swą sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń na 2019 r.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem edycji w 2019 r. jest: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. Nagroda zostanie przyznana za nowatorskie inicjatywy i projekty na rzecz walki o równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Całkowita kwota 50 tys. EUR zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na naszej stronie internetowej. (ll)