Od 14 maja we wspólnej stołówce Europejskiego Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w budynku im. Jacques’a Delorsa nie używa się już jednorazowych materiałów z tworzyw sztucznych czy też produktów pakowanych w tworzywa sztuczne, w związku z czym jest ona pierwszą stołówką bez tworzyw sztucznych w instytucjach europejskich.

Wprowadzono zakaz używania talerzy, szklanek i sztućców z tworzyw sztucznych. Wodę można wziąć wyłącznie z dystrybutorów, a wszystkie inne napoje dostępne są w szklanych butelkach lub puszkach.

Rezygnacja z tworzyw sztucznych jest częścią kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju zapoczątkowanego w 2011 r., gdy stołówka KR-u i EKES-u podpisała program stołówek funkcjonujących zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Regionu Stołecznego Brukseli. Dwa lata później zdobyła ona „Good Food Label” (z dwoma z trzech widelców), które jest certyfikatem Regionu Stołecznego Brukseli przyznawanym w dowód uznania jadalniom serwującym zdrową i zrównoważoną żywność.

Dokonania te są wynikiem wizji służb EMAS-u w EKES-ie / KR-ze i ich starań podejmowanych we współpracy z dostawcą usług gastronomicznych. Obie strony zgadzają się, że stoją wciąż przed nimi wyzwania, takie jak zastosowanie tych samych zasad do kafeterii i sal posiedzeń w budynkach Komitetu oraz zniechęcanie do korzystania z produktów jednorazowych. (ll/dgf/ls)