Grupa Pracodawców w EKES-ie

Inwestycje w UE, obecne wyzwania stojące przed UE i możliwe priorytety na kolejną kadencję Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego były głównymi tematami debaty między wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Jyrki Katainenem i członkami Grupy Pracodawców, która odbyła się podczas posiedzenia Grupy w dniu 15 maja 2019 r.

Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, powitał Jyrki Katainena i podziękował mu za odwagę i zaangażowanie na rzecz ochrony praworządności i praw podstawowych w UE. Podziękował mu także za wcześniejsze spotkanie w Komisji Europejskiej, podczas którego wręczył wiceprzewodniczącemu Katainenowi deklarację sporządzoną przez Grupę Pracodawców przed wyborami europejskimi.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, wiceprzewodnicząca Grupy, zauważyła, że pracodawcy są bardzo zaangażowani w ideę zrównoważonego rozwoju. Jest to obszar, w którym przewodniczący Katainen wykazał wielką aktywność. Dodała, że rola biznesu i wzrostu gospodarczego w osiąganiu zrównoważonego rozwoju nie została dotychczas doceniona w stopniu, na jaki zasługuje.

Jyrki Katainen podsumował kończącą się właśnie kadencję Komisji Europejskiej i podkreślił znaczące postępy w zakresie integracji osiągnięte w takich obszarach jak unia rynków kapitałowych, unia energetyczna i jednolity rynek cyfrowy. Przyznał, że Unia Europejska stoi obecnie przed dużo większym wyzwaniem zewnętrznym ze strony światowych konkurentów niż kilka lat temu. Ponadto niektóre państwa chciałyby, aby UE uległa osłabieniu i była rozdrobniona. „Dlatego właśnie musimy bronić europejskiego interesu gospodarczego i wartości europejskich” – powiedział Jyrki Katainen. (lj)