Wystawa dzieł sztuki „Społeczeństwa postindustrialne: sztuka i kryzys wartości”

EKES będzie gospodarzem wystawy sztuki „Społeczeństwa postindustrialne: sztuka i kryzys wartości”, na której zobaczyć będzie można ( prace hiszpańskiego artysty Jesusa Montoi Oribe. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na prace EKES-u w dziedzinie przemian w przemyśle. W tych działaniach partnerem jest Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI). Ekspozycja trwa od 3 do 30 czerwca w EKES-ie, zaś wydarzenie inauguracyjneplanuje się na 3 czerwca 2019 r. w powiązaniu z posiedzeniem CCMI.

Więcej informacji: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)